Som nordiskt konsultföretag är Oxford Research specialiserade på analyser och utvärderingar av nordiska samarbeten. I en nyligen utförd utvärdering av ett nordiskt utbildningssamarbete framhåller vi flera fördelar med att samarbeta mellan de nordiska länderna.

Under hösten 2018 genomförde Oxford Research en utvärdering av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, mer känd som Utbildning Nord. Utbildning Nord är ett nordiskt utbildningssamarbete mellan Finland, Norge och Sverige som har pågått ända sedan 1970-talet. Numera drivs utbildningarna som arbetsmarknadsutbildningar, anpassade till varje lands specifika yrkeskrav. Belägen vid den norra polcirkeln i Övertorneå kommun tar skolan främst emot elever från respektive lands arbetsförmedlingar och erbjuder utbildningar inom alltifrån programmering till skomakare, kock och vård och omsorg. Utbildning Nords nordiska profil gör skolan unik i nordiska arbetsmarknadsutbildningssammanhang.

Oxford Researchs utvärdering av Utbildning Nord visar att skolan skapar ett betydande nordiskt mervärde för både individen, organisationen och samhället. Så vilka är de främsta fördelarna för Utbildning Nord med att arbeta nordiskt?

  • För individen innebär den yrkescertifiering i flera länder och det nordiska nätverk som skolan erbjuder deltagarna tillgång till en bredare arbetsmarknad. Detta förbättrar studerandes förutsättningar för långsiktig rörlighet på arbetsmarknaden och möjligheterna till att både komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden även när det är lågkonjunktur i hemlandet.
  • För organisationen och finansiärerna är det ekonomiskt effektivt att samla utbildningarna på en och samma plats. Utbildning Nord som organisation besitter stor kunskap om transnationella utbildningar, har erfarna lärare som undervisar på flera språk och en väl uppbyggd infrastruktur. Utbildning Nords mångåriga erfarenhet med nordisk utbildning gör dem dessutom till en viktig röst i andra sammanhang där nordiskt samarbete diskuteras.
  • Ur ett samhällsperspektiv främjar det nordiska utbildningssamarbetet mobiliteten mellan de nordiska länderna, särskilt i gränsregionen. Detta ökar möjligheterna för varje enskilt land att kunna fylla sina kompetensbehov, vilket i sin tur främjar tillväxten hos både de enskilda företagen och i Nordkalotten i stort.

Oxford Researchs samarbete med Utbildning Nord fortsätter under 2019 där vi tillsammans tar fram en verksamhetslogik för utbildningsverksamheten.

För frågor, vänligen kontakta analytiker Louise Fabricius, louise.fabricius@oxfordresearch.se