Oxford Research bjuder in till utbildning i uppföljning och utvärdering av insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Utbildningen vänder sig till tjänstemän vid regionalt utvecklingsansvariga organisationer, tjänstemän vid myndigheter och departement verksamma med framtagande, utformning och genomförande av program och uppdrag inom den regionala tillväxtpolitiken samt till tjänstemän i kommuner som arbetar med lokala utvecklingsstrategier eller motsvarande.

Behov av ett samlat lärande från de insatser som genomförs

Trenden under senare år, inom nationell regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik, visar på ett ökat behov av strukturer för ett systematiskt lärande. Resultatfokus och tydlighet kring hur aktiviteter leder till uppsatta mål efterfrågas också allt mer i de beslutsprocesser som styr utvecklingsagendan i våra kommuner och regioner. Med anledning av detta bjuder Oxford Research in till en utbildning om hur insatser för hållbar tillväxt och utveckling görs uppföljnings- och utvärderingsbara.

En utbildning i två steg

Utbildningen genomförs i två steg där du som deltagare kan medverka vid antingen båda tillfällena eller endast första tillfället. Det första tillfället är 22 maj och medverkan sker antingen på plats i Stockholm eller live via webben. Utbildningen är interaktiv, och möjlighet att ställa frågor finns även för dem som deltar via webben. I höst genomför vi för de som önskar ett uppföljande utbildningstillfälle där vi djupdyker i ett urval av de mest intressanta frågeställningarna från det första utbildningstillfället.

Första utbildningstillfället onsdagen 22 maj

Innehållet i utbildningen bygger på Oxford Researchs långa erfarenhet av uppföljning och utvärdering av insatser, processer och program som syftar till att bidra till en hållbar utveckling. Vi kommer presentera olika metoder som kan användas vid uppföljning och utvärdering och hur dessa metoder liknar och skiljer sig åt beroende på om man vill utvärdera ett projekt/insats, program eller process. Vid tillfället kommer vi bland annat att prata om förändringsteori, effektlogik, programlogik, för- och nackdelar med måttsatta och icke-måttsatta mål, Agenda 2030, val av indikatorer, kvantitativa och kvalitativa angreppssätt, när en uppföljning är att föredra och i vilka sammanhang en utvärdering krävs, samt vad för resultat och effekter som är realistiskt att förvänta sig att uppnå från de insatser och strategier som genomförs. Upplägget tar utgångspunkt i utbildningar som vi genomfört tidigare med regioner och myndigheter samt kunskap från nyligen genomförda och pågående uppdrag kring lärandeplaner för det regionala tillväxtarbetet.

Andra utbildningstillfället, hösten 2019

Vid det andra utbildningstillfället går vi på djupet i hur våra insatser, program, planer och strategier kan bli utvärderingsbara i praktiken. Vid tillfället kommer vi att diskutera olika vägval som behöver betraktas för att konstruera ett lärandesystem vid en verksamhet och för ett programkomplex. Vad behöver man tänka på för att implementera ett lärandesystem som alla följer vid exempelvis en regionalt utvecklingsansvarig organisation? Utbildningen varvas med föredrag byggd på kunskap och exempel från våra många utvärderings- och processledningsuppdrag med gruppövningar där deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyten.  

Anmälan till utbildningen

Notera att du kan intresseanmäla dig till båda utbildningstillfällena. Känner du dig osäker kan du medverka vid första tillfället och därefter ta beslut om du vill delta vid andra tillfället. Intresseanmälan är inte bindande.

Ange för första tillfället 22 maj om du vill medverka via webb eller kommer vara på plats i Stockholm.

Första utbildningstillfället

Datum och tid: onsdag den 22 maj, kl. 10.00-12.00. Utbildningstillfället har passerat.

Andra utbildningstillfället

Datum: heldag, hösten 2019, datum sätts efter första utbildningstillfället
Plats: centrala Stockholm, vi återkommer med lokal
Deltagaravgift: 3500 SEK

Klicka här för att göra en intresseanmälan

För frågor, vänligen kontakta Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se eller (+46) 730 55 00 16