Nu är det hög tid att boka in föreläsare och paneldeltagare till Almedalen 2019. Oxford Research erbjuder ledande expertis inom områden som regional utveckling, innovation och forskning, näringslivsutveckling, arbetsmarknadsfrågor och utvärdering av EU-policy.

Att sommaren närmar sig innebär att planeringen inför årets politikervecka i Visby pågår för fullt inom många organisationer. Oxford Research kommer som vanligt att vara på plats för att delta i samhällsdebatten. Våra breda fokusområden är välfärd och regional utveckling, men vi är även experter på de analys- och utvärderingsmetoder vi använder oss av dagligen.

Här kan du läsa mer om våra experter och några av de spännande frågor vi jobbar med.

Ylva Grauers Berggren

Ylva är VD på Oxford Research Sverige och har arbetat med utvärdering och analys i över 20 år, med särskilt fokus på entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ylvas expertområden inkluderar hur regionala och nationella lagar och regler påverkar konkurrens, innovation och entreprenörskap, med ett särskilt fokus på kvinnors företagande. Hon har lång erfarenhet av EU:s sammanhållningspolitik, och arbetar regelbundet med utvärderingar inom de europeiska strukturfonderna.

Bradford Rohmer

Bradford is a Senior Analyst and Partner at Oxford Research and experienced analyst of European affairs. Over the last ten years as a researcher and evaluator he has worked mainly as a consultant for the European Commission, providing evidence-based advice across a range of issues that are high on today’s agenda. Brad is a particular expert on EU customs policy and how border management is affecting trade and the relations between Member States. He also has substantial experience of the common agricultural and fisheries polices, collaboration in public health and civic engagement as well as research and innovation. Bradford is also a bonafide ‘Brefugee’, having moved from London to Sweden in 2017 to keep his connection to the EU.

Anna-Karin Gustafsson

Anna-Karin har arbetat som analytiker på Oxford Research i fyra år. Hon har framför allt arbetat med analyser inom arbetsmarknadsfältet och har bland annat studerat utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och företagande i Sverige. Hon har även bred kompetens inom områden som den svenska modellen, avtalsrörelser, arbetsmiljö- och villkor samt jämställdhet och antidiskriminering i arbetslivet.

Gunnar Lindberg

Gunnar är senioranalytiker på Oxford Research och har arbetat med frågor inom regional politik och regional utveckling de senaste 10 åren. Gunnar har stor erfarenhet från både processer, utredningar och utvärderingar kopplat till landsbygdsutveckling och regional utveckling på både svensk, nordisk och europeisk nivå. Han har genomfört en rad uppdrag kopplat till de europeiska struktur- och investeringsfonderna, strategier kring Östersjöregionens utveckling, regionala innovationsprojekt och grön tillväxt/bioekonomi.

Sofia Avdeitchikova

Sofia är senioranalytiker på Oxford Research och har arbetat som forskare, analytiker och rådgivare inom näringslivsutveckling, kapitalförsörjning, innovation och hållbarhet de senaste 15 åren. Sofia kommer närmast från FN där hon under 2017 och 2018 arbetade med implementering av Agenda 2030 i Ukraina. Hon har även lång erfarenhet av EU:s sammanhållningspolitik, och arbetar regelbundet med utvärderingar inom de europeiska strukturfonderna.

Thomas Westerberg

Thomas är senioranalytiker på Oxford Research med expertområden som flernivåstyrning, styrning genom uppföljning och utvärdering samt att leda genom lärande. Han har drygt 15 års erfarenhet från processledning, utvärdering och analys inom områden relaterade till främst regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Thomas är en van föredragshållare och har under åren genomfört presentationer i såväl nationella som internationella sammanhang.

Johan Peck

Johan Peck arbetar som analytiker främst inom områdena regional utveckling, forskning och innovation, med ett särskilt intresse för innovationsutveckling genom smart specialisering. Det senaste året har Johan fokuserat på utveckling av uppföljningssystem och lärande kring forsknings- och innovationssatsningar, med uppdrag åt bl.a. Strålsäkerhetsmyndigheten, Mälardalens Högskola och regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland. Under våren har han t.ex. presenterat ett ramverk för uppföljning av smart specialisering på Reglabs årskonferens samt för det internationella klusternätverket TCI.

Vill du boka en av våra experter eller utbildningar? Kontakta Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se eller 0738-74 85 38. Hör gärna av dig direkt till personen i fråga för ett personligt möte under Almedalsveckan.