Under höstterminen 2017 gjorde Oscar Björkenfeldt sin praktik på Oxford Research som en del av masterprogrammet i rättssociologi vid Lunds universitet. Idag doktorerar han vid samma institution med inriktning mot journalistiska utmaningar i en digital kontext. I en kortare intervju berättar han om sin nuvarande forskning och de lärdomar han tagit med sig från praktiken.

Kan du berätta om vad du gör idag?

Idag doktorerar jag vid rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, vilket jag gjort sedan några månader tillbaka. Kortfattat behandlar min forskning journalistiska utmaningar i en digital kontext, satt i förhållande till upprätthållandet av den demokratiska rättsstaten. Mer specifikt innefattar detta journalisters utsatthet för hat och hot online, olika självcensureringsstrategier, statens förmåga att tillhandahålla rättsmedel för att skydda journalisters yttrandefrihet, samt vilka eventuella demokratiska konsekvenser en ”tystad” journalistkår kan leda till.

Vilka erfarenheter och lärdomar tog du med dig från praktiken till din doktorandtjänst?

Mina arbetsuppgifter under praktiken var väldigt varierande – från rapportskrivning, olika former av datainsamling som skrivbordsundersökningar, enkäter och intervjuer, skriva anbud – till att följa med på kundmöten för att presentera projektupplägg och resultat. Den stora variationen av arbetsuppgifter upplevde jag som en av de stora fördelarna med praktiken. Att jag fick delta i många projekt men också i olika moment inom projekten. Under praktikperioden fick jag även succesivt mer ansvar och svårare arbetsuppgifter. Det genomtänkta upplägget och genomförandet av praktikperioden menar jag speglar Oxford Researchs vana av att ta emot praktikanter. Ett fint kvitto på detta är att många som jobbar där idag började som praktikanter.

Den största lärdomen jag tagit med mig från praktiken till min doktorandtjänst är utan tvekan sättet att strukturera mitt arbete. I och med att mycket av arbetsuppgifterna på Oxford Research är projektbaserade, med inte sällan flera deadlines samtidigt, är struktur och planering av stor vikt. Arbetssättet påminner en hel del om hur man arbetar som doktorand, och många vanor som jag upparbetade under praktiken sitter fortfarande kvar idag.

Vad är ditt bästa minne från praktiken?

Det finns såklart många bra minnen. Överlag var kollegorna fantastiska och stämningen på kontoret väldigt bra. Men ett bra minne var när jag fick blåsa i ”anbudshornet” efter att ha vunnit hem ett anbud nere i Malmö som jag skrev. Ett projekt som jag sedan jobbade med efter min praktik. Sedan ska de många sociala tillställningarna på kontoret inte glömmas bort.

Varför skulle du rekommendera andra att söka praktik på Oxford Research?

Jag rekommenderar att söka praktik på Oxford Research först och främst eftersom det är ett företag som har en lång tradition att ta hand om praktikanter på rätt sätt! Men också eftersom ens ansvar faktiskt växer ju längre praktiken lider. För min del bidrog praktiken på Oxford Research till att utveckla ett större självförtroende att söka mig ut i arbetslivet efter mina studier – vilket är mycket värt! Sedan får du såklart även möjligheten att arbete med uppdrag inom en rad olika områden, vilket i sig är väldigt spännande och lärorikt.