Statskontoret har valt att teckna ett fyraårigt ramavtal med Oxford Research. Avtalet gäller utvärdering av effekter av statliga åtgärder och reformer inom en rad olika politikområden.

Statskontoret är en nationell myndighet som genomför utredningar och utvärderingar inom alla sektorer och på uppdrag av regeringen. Rapporterna som Statskontoret tar fram används som underlag för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet och finansiering.

Statskontoret har valt att teckna ett fyraårigt ramavtal med Oxford Research och ett fåtal andra analys- och utvärderingsaktörer. Ramavtalet innebär att Statskontoret kan avropa utredningstjänster till myndighetens utredningar, främst i form av olika regeringsuppdrag. Uppdragen kan innefatta utvärdering av den offentliga förvaltningens utveckling och funktionssätt, och av effekter av statliga åtgärder och reformer inom olika politikområden.

Att Statskontoret valt att teckna ramavtal med Oxford Research återspeglar den bredd som återfinns i de uppdrag Oxford Research genomför för olika kunder i offentlig sektor. Som specialister på samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier inom bland annat regional utveckling, näringslivsutveckling och välfärd ges vi genom ramavtalet möjlighet att bidra till en effektiv och ändamålsenlig styrning av den offentliga verksamheten i Sverige.

För frågor om ramavtalet, vänligen kontakta VD Ylva Grauers Berggren, ylva.grauers@oxfordresearch.se.