Oxford Research medverkar i år i två sessioner på Svenska utvärderingsföreningens årskonferens som hålls på Hilton Hotel Stockholm Slussen den 2-4 oktober. Mer information om konferensen hittar du här.

Temat för årets konferens är ”Utvärderingens makt – maktens utvärdering”. Oxford Research medverkar i två sessioner som du kan läsa mer om nedan.

Session T2.4 – Experimentering och lärande inom ERUF

Projekten som genomfördes med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden i programperioden 2014-2020 – var de experimentella och lärande, eller alltför hårt styrda av sina resultatramverk? Vilken roll har de löpande utvärderingarna haft i att främja – eller stävja – det experimentella inslaget? Och går det att genomföra projekt med innovativa och experimentella metoder, som samtidigt har ett tydligt effektfokus?

Dag och tid: torsdag den 3 oktober kl. 14.30-15.30
Deltagare: Sofia Avdeitchikova och Ylva Grauers Berggren, Oxford Research, Göran Brulin och Emelie Johansson, Tillväxtverket
Moderator: Roger Orwén
Lokal: Aristoteles

Session T3.2 – Organisationers utvärderingsfunktionalitet och lärandeförmåga

I denna session diskuteras organisationers förmåga att generera lärande som omsätts i praktiken inom nationellt utvecklingsarbete och regional tillväxtpolitik. Från Oxford Research kommer vi fokusera på hur man bygger lärande system för genomförandet av breda strategier för samhällsutvecklingen. Vi öser ur våra erfarenheter från bland annat den regionala tillväxt- och utvecklingspolitiken, och presenterar ett antal viktiga faktorer och vägval för att ett lärande system kring en strategi ska kunna realiseras. I tillägg kommer Tillväxtverkets Mats Alentun att diskutera organisationers utvärderingsfunktionalitet utifrån utvärderingsområden och -förmågor.

Dag och tid: torsdag den 3 oktober kl. 16.00-17.00
Deltagare: Mats Alentun, Tillväxtverket, Thomas Westerberg och Johan Peck, Oxford Research
Lokal: Auditoriet

Vad är SVUF?

Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) är en idell förening för alla som arbetar med professionell utvärdering. Föreningen riktar sig bland annat till utredare, konsulter och forskare som verkar i offentlig, ideell eller privat sektor. Bland föreningens medlemmar finns myndigheter som Riksrevionen, Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet, men också universitet och högskolor, regioner och privata utvärderingsaktörer. Oxford Research är sedan flera år institutionell medlem i föreningen och finns även representerade i föreningens styrelse genom senioranalytiker Sofia Avdeitchikova.

Föreningens årskonferens 2019 tar sig bland annat an frågeställningar om hur utvärderingar kan genomföras för att utjämna maktskillnader mellan män och kvinnor och människor med olika etnicitet, men också hur utvärdering påverkas av politiska agendor som ifrågasätter byråkratins roll i demokratiska beslutsprocesser. Bland de inbjudna talarna finns Michael Quinn Patton, tidigare ordförande på American Evaluation Society, och Evert Vedung, initiativtagare till SVUF.