Oxford Research bjuder nu in till ett andra utbildningstillfälle inom utvärdering och uppföljning av samhällsutvecklande strategier och regionalt utvecklingsarbete. Det blir en dag av praktiska övningar och erfarenhetsdelning om lärandesystem, uppföljning och utvärdering.

I maj 2019 höll vi på Oxford Research ett första utbildningstillfälle i hur man skapar utvärderingsbara strategier. Tillfället tog fasta på ett antal lärdomar från svenska regioner, med utgångspunkt i det regionala utvecklingsarbetet och hur lärandesystem kring detta kan skapas och främjas.

Nu bjuder vi in till ett andra utbildningstillfälle, där vi går på djupet i hur våra insatser, program, planer och strategier kan bli utvärderingsbara i praktiken – och hur vi kan skapa ett systematiskt lärande kring dem. I utbildningen varvas föredrag med praktiska övningar. Vi presenterar lärdomar och exempel från våra många utvärderings- och processledningsuppdrag, samtidigt som deltagarna får möjlighet att arbeta vidare utifrån sina egna uppdrag, erfarenheter och aktuella frågor.

Tack vare underlaget från Oxford research har vår uppföljningsplan gått från ett dokument till en levande arbetsprocess som bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Analytiker, Region Örebro län

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är tjänsteman vid regionalt utvecklingsansvariga organisationer, tjänsteman vid myndigheter och departement verksamma med framtagande, utformning och genomförande av program och uppdrag inom den regionala tillväxtpolitiken och tjänsteman i kommuner som arbetar med lokala utvecklingsstrategier och motsvarande.

Varmt välkommen till en fullspäckad och lärorik dag!

Information

Datum och tid: 30 januari 2020 (heldag, information om tider kommer senare)
Plats: Stockholm (information om lokal kommer senare)
Deltagaravgift: 3500 SEK exkl. moms, inkl. lunch och fika
Anmälan: Klicka på länken för att komma till anmälan

Anmälan är öppen till den 20 december, men anmäl er gärna snarast för att underlätta planeringen. Fram till den 20 december kan ni göra ändringar i befintlig anmälan eller avanmäla er utan kostnad genom att ni kontaktar organisatörerna direkt. Därefter tillkommer en administrativ avgift på 700 kr.

Notera att deltagande inte förutsätter att du deltog vid det första utbildningstillfället. Om du eller din organisation är intresserad av att ta del av utbildningen vid en annan tidpunkt kan ni göra en intresseanmälan på länken. Fyll i e-post och klicka i “Anmäla intresse för utbildningen på annat datum” under första frågan. Skriv gärna en kommentar om önskat datum, eventuella andra önskemål och behov.

Varmt välkommen att kontakta Sofia Avdeitchikova för eventuella frågor, telefon (+46) 730 55 00 16 eller e-post sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se.

Utbildningens innehåll

Utbildningen kommer bestå av en heldag uppdelad i tre pass, som vart och ett innefattar både föredrag och praktiska övningar. Dagen inkluderar också gemensam lunch och fika, och möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Pass 1: Målsättningar och förändringsteori

Hur konstruerar vi meningsfulla mål för samhällsutvecklande strategier och regional utveckling? I det första passet tittar vi närmare på frågor som rör vilken nivå mål bör sättas på, hur de kan göras uppföljningsbara, och hur mål, handlingsplaner och insatser relateras genom förändringsteori. Praktiska övningar tar sin utgångspunkt i deltagarnas eget arbete med mål- och strategiutveckling: Vilka vägval har vi gjort, vilka konsekvenser innebär det för lärande och uppföljning, och hur kan vi utveckla vår målstruktur och förändringsteori för att stärka lärandet?

Pass 2: Samhällsutmaningar och Agenda 2030

I det andra passet fördjupar vi oss i aktuella utvecklings- och hållbarhetsfrågor och hur dessa kan omsättas och integreras i existerande strategier och planer för regional utveckling. Inte minst tar vi ett helhetsgrepp kring Agenda 2030: Vad innebär Agenda 2030 på regional och lokal nivå, och vilka förändringar kan det föranleda för målsättande, strategiutveckling, och konkreta insatser? Under passet jobbar vi vidare med våra egna konkreta fall och erfarenheter.

Pass 3: Lärande i genomförandet: Utformning av uppföljning och lärandesystem

Dagen avslutas med att vi tittar närmare på hur lärande skapas i praktiken, i planering, genomförande och uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet eller liknande samhällsutvecklande insatser. Vilka exempel finns på lyckade lärandesystem, hur gör vi uppföljning meningsbärande och handlingsinriktad, och hur implementerar vi den på ett resurseffektivt och verkansfullt sätt?