I januari har vi välkomnat Stella Pipping som ny analytiker på kontoret i Stockholm. Stella stärker upp vårt arbete mot den europeiska marknaden och tar med sig värdefulla kunskaper från att ha arbetat med analys och utvärdering i Storbritannien.

Varmt välkommen till Oxford Research! Kan du berätta lite kort om vad du har gjort innan du började hos oss?

Jag kommer ursprungligen från Åland men har bott i Manchester de senaste sex åren. Innan jag började på Oxford Research arbetade jag ett år på ett brittiskt konsultföretag där jag främst inriktade mig på frågor inom innovation, näringslivs- och regional utveckling. Innan det studerade jag min masters i nationalekonomi vid University of Manchester.

Vilka erfarenheter och lärdomar tar du med dig från att ha arbetat med analys och utvärdering i Storbritannien?

Jag har erfarenhet av utvärderingar och analyser inom en rad olika områden för kunder som det brittiska regeringsdepartement, lokala myndigheter och ideella organisationer. Jag har bland annat medverkat i utvärderingar av flexibla investeringsfonder i två decentraliserade stadsregioner i Storbritannien, en utvärdering av strukturfondsfinansierade program, inklusive en halvtidsutvärdering av Nordirlands ”fond-i-fond”-modell för små och medelstora företag.

Inom området innovation har jag bland annat medverkat i en utvärdering och lönsamhetsanalys av ett ’Innovation Voucher’-program på uppdrag av Nordirlands regionala ekonomiska utvecklingsbyrå. För samma kund medverkade jag även i en lönsamhetsanalys av deras ”Proof of Concept”-program som finansierar pre-kommersialisering av innovativ teknik från forskningsorganisationer.

Den främsta lärdomen jag tar med mig från min tidigare roll är att det som konsult alltid finns mer att lära sig!

Vad tror du kommer att bli mest utmanande och vad ser du mest fram emot med din nya roll?

Att lära sig ett nytt politiskt system kommer nog bli utmanande, men jag ser fram emot att lära mig hur den regionala utvecklingspolitiken fungerar i Sverige och se vad det finns för likheter och olikheter mellan Sverige och Storbritannien. Jag ser också framemot att arbeta med uppdrag för Europeiska kommissionen!

För att komma i kontakt med Stella, vänligen skicka e-post till stella.pipping@oxfordresearch.se eller ring på (+46) 731802540