Ny termin innebär nya praktikanter på kontoret i Stockholm. Lisa, Linn och Henning har efter årsskiftet rivstartat i rollen som samhällsanalytiker på Oxford Research. I en kort intervju berättar de om sina tidigare erfarenheter och de förväntningar de bär med sig in i praktiken.

Varmt välkomna till oss på Oxford Research! Kan ni börja med att berätta om vad ni har gjort innan ni påbörjade praktiken?

Lisa: Jag genomför praktiken inom ramen för min utbildning till agronom med inriktning landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitet. Mina studier innehåller en bred palett av ämnen som agronomi, sociologi, ekonomi och naturresursförvaltning. Tidigare har jag arbetat på en gård i Skottland och på ett företag med mångbruk i Småland för att få mer praktisk erfarenhet av agronomi och småföretagande på landsbygden. Våren 2019 deltog jag i ett projekt med fokus på bioekonomi i de nordiska och baltiska länderna, där syftet var att undersöka hur unga kan involveras i en hållbar omställning.

Linn: De senaste åren har jag ägnat merparten av min tid åt att studera och resa, ofta i kombination. Under 2019 genomförde jag två längre fältarbeten utomlands. Det första handlade om projektledning för landsbygdsutveckling och demokratiskt deltagande i Rajasthan, Indien. Det andra behandlade organisationsnätverk inom barnrättssektorn i Ouagadougou, Burkina Faso. Det senare resulterade i mitt nyligen avslutade mastersarbete i statsvetenskap. Tidigare har jag praktiserat på Utrikesdepartementets enhet för främjande och hållbart företagande och hos en av den internationella givarorganisationen Erikshjälpens lokala samarbetspartners i Burkina Faso. Utöver statsvetenskap har jag studerat företagsekonomi, franska och litteratur.

Redan under första praktikveckan bar det av till Haga slott utanför Enköping för den årliga strategidagen.

Henning: Praktiken utgör den sista terminen i min politices kandidat i statskunskap som jag läser på Uppsala universitet. Jag kommer direkt från mitt kandidatarbete, där jag undersökte i vilken grad och form som nya lokalpartier i kommuner bedriver decentraliseringspolitik. Det var hemskt intressant!

Hur kommer det sig att ni sökte er till konsultbranschen och till Oxford Research?

Lisa: Jag sökte mig till konsultbranschen eftersom jag tyckte att det vore intressant att få arbeta mer praktiskt i brytningspunkten mellan privat och offentlig verksamhet. Då jag är särskilt intresserad av det nordiska samarbetet och gärna vill bygga på min internationella erfarenhet tänkte jag att just Oxford Research vore en givande praktikplats för mig.

Linn: Jag har sökt mig till Oxford Research av flera anledningar. Dels vill jag lära mig mer om de intressanta sakfrågor som företaget arbetar med, dels vill jag få en djupare förståelse för samspelet mellan aktörer inom branschen. Det känns spännande att få prova på arbete med samhällsvetenskaplig analys inom privat sektor och jämföra det med mina tidigare erfarenheter från organisationer inom den offentliga och tredje sektorn.

Henning: Jag sökte efter en praktikplats som kunde utveckla mig i de samhällsvetenskapliga sak- och metodområden som jag intresserat mig för i studierna. Och en sådan fann jag i Oxford Research! Företagets fokus på forskning och strategi passar mig perfekt, eftersom jag sliter mitt hår i valet mellan dessa två minst lika nöjsamma och nyttiga verksamheter.

Jag sökte efter en praktikplats som kunde utveckla mig i de samhällsvetenskapliga sak- och metodområden som jag intresserat mig för i studierna. Och en sådan fann jag i Oxford Research!

Vad ser ni mest fram emot med praktiken?

Lisa: Jag ser fram emot att få delta i hela projektcykeln och möjligheten till att stärka mina kommunikativa egenskaper såväl muntligt som skriftligt i både svenska och engelska. Utöver detta hoppas jag kunna lägga grunden till ett välstrukturerat arbetssätt. Sedan ser jag förstås framemot att få ta del av den expertis och erfarenhet som finns bland kollegorna här!  

Linn: Det ska bli roligt att få lära sig mer om såväl specifika sakfrågor som om projektleverans. Jag hoppas få tillfälle att ta mig an varierande arbetsuppgifter och att tillämpa olika undersökningsmetodiker inom ramen för olika konsultprojekt. Medarbetarna på Oxford Research verkar superhärliga och kompetenta, så det ska bli kul att jobba ihop!

Henning: Jag är mycket entusiastisk inför att få lära mig om hur arbetet går till som bidrar till att samhällsbygget går ihop. Att förstå hur samspelet mellan privat och offentlig sektor ser ut inom den samhällsanalytiska sektorn – både generellt och inom de sakområden som Oxford Research arbetar med – ska bli jättekul!

Vill du komma i kontakt med Lisa, Linn eller Henning? Vänligen använd e-post-adresserna nedan.

Lisa Karlsson, lisa.karlsson@oxfordresearch.se

Linn Jansson, linn.jansson@oxfordresearch.se

Henning Bollmark, henning.bollmark@oxfordresearch.se