Amanda Kinnunen praktiserade på Oxford Research under höstterminen 2019. Under våren har hon fortsatt som researcher, och kommer framöver arbeta som korrespondent till Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.

Vad gjorde du innan du påbörjade din praktik på Oxford Research?

Innan praktiken läste jag ett magisterprogram i ledarskap och organisationsstudier med inriktning mot hållbarhet i Malmö. Jag var särskilt intresserad av att analysera aktörer inom offentlig sektor och praktiken på Oxford Research innebar en spännande möjlighet att få ta del av ett nytt perspektiv på hur sektorn är organiserad.

Hur var dina upplevelser från praktiken och vad fick dig att vilja stanna kvar efter avslutad praktik?

Jag lärde mig väldigt mycket under praktiken – tiden har gått så snabbt! Inte minst tyckte jag om att få jobba med olika typer av kunder (till exempel Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet och nationella aktörer) och med olika typer av projekt. Oxford Research är en arbetsplats där jag utvecklas kontinuerligt och nu ska det bli roligt att stanna kvar. Jag har otroligt kunniga och trevliga kollegor och kan alltid bolla frågor med dem när jag behöver hjälp.

Vilka erfarenheter tar du med dig från praktiktiden in i din nya roll?

Innan praktiken var jag inte van vid att arbeta med flera olika projekt samtidigt. Nu har jag lärt mig mycket om hur jag kan organisera min tid på ett effektivt sätt, vilket är viktigt inom konsultbranschen.

Under praktiken har jag arbetat mycket med frågor som inte riktigt tillhör min kärnkompetens och märkt att jag utvecklats mycket utanför min ”comfort zone”. I början var jag lite orolig över min förmåga att till exempel jobba med frågor kopplade till digitalisering eller till arbetsmarknaden, men nu för tiden ser jag varierande arbetsuppgifter och projekt som en stor fördel i konsultyrket.

Vad kommer du att arbeta med framöver?

Jag är del av det team på Oxford Research som ansvarar för nationell korrespondens åt Eurofound, vilket känns väldigt spännande. Eurofound är trepartsorgan inom EU, som stödjer utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings-och arbetsmarknadspolitik. Personligen kommer jag att fortsätta jobba med arbetsmarknadsfrågor.

Välkommen att kontakta Amanda på e-post amanda.kinnunen@oxfordresearch.se eller telefon (+46) 72 732 89 15.