Under våren hjälper Oxford Research Sverige vårt finska systerkontor med en fallstudie av satsningar på talangattraktion i Sverige. Uppdraget slutrapporteras till den finska regeringen under hösten 2020.

Syftet med uppdraget är att inhämta lärdomar från framgångsrika modeller och tillvägagångssätt för att locka kvalificerad arbetskraft från utlandet att flytta till Sverige.

Uppdraget omfattar flera delar och bland annat ingår en kartläggning av det svenska regelverket för arbetstillstånd och hur tillståndsprocessen fungerar. Dessutom kommer vi att undersöka vilka marknadsföringssatsningar som svenska myndigheter och samhällsaktörer bedriver mot en internationell målgrupp.

Oxford Research Finland leder uppdraget som utöver fallstudien av Sverige innehåller liknande fallstudier av Danmark, Norge och Nederländerna. Slutrapportering sker under hösten 2020.

Ta gärna kontakt med vår analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se om du vill veta mer.