Jennie Persson praktiserade på Oxford Research under hösten 2019. Under våren har hon fortsatt som analytiker med inriktning mot regional utveckling och med roller i de många uppdrag vi genomför för Tillväxtverket och mot EU:s struktur- och investeringsfonder.

- Redan vid praktikintervjun var jag inställd på att jobba vidare efter praktiken, säger Jennie. 

Läs mer om Jennies upplevelser från praktiken och vad hon kommer jobba med framöver.

Först och främst – kul att ha dig kvar på Oxford Research! Kan du börja med att berätta lite kort om vad du gjorde innan du påbörjade din praktik hos oss?

– Innan praktiken jobbade jag som forskningsassistent på avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Dessförinnan arbetade jag med ett kortare projekt som handlade om processfacilitering i vindkraftsetableringar. Också det genomfördes via SLU, fast med Uppsala universitet som uppdragsgivare. Jag har jag en masterexamen i hållbar utveckling från Uppsala universitet och en kandidatexamen i nutrition från Karolinska institutet.

Hur var dina upplevelser från praktiken och vad fick dig att vilja stanna kvar efter avslutad praktik?

– Jag tror att jag kan sammanfatta Oxford Research med ett ord: kompetens! Det är en ynnest att få jobba med så kompetenta och kunniga kollegor varje dag. Det bidrog absolut till min motivation att stanna inom organisationen. Dessutom var jag inställd på att vara kvar redan vid praktikintervjun, ifall det skulle visa sig att arbetet passade mig – vilket det gjorde! 

Vilka erfarenheter tar du med dig från praktiktiden in i din nya roll som analytiker?

– Under praktiken tyckte jag bland annat att det var roligt att delta i projekt- och styrgruppsmöten inom ramen för de utvärderingar som vi genomför och att representera vår organisation i olika sammanhang. Det har gett mig en bred insyn i vardagen för en konsult – alltså inte bara i det arbete som görs i Excel och PowerPoint, för vi är ju ute på fältet också, haha! Under praktiken lärde jag mig dessutom mycket om rapportskrivning, att hantera tidsfrister, kundkontakt och annat matnyttigt som jag anser viktigt för min nya roll.

Vad kommer du att arbeta med framöver?

– Just nu är jag med i flera projektteam som arbetar med utvärdering av projekt som finansieras av EU:s struktur- och investeringsfonder. Utöver det jobbar jag med analys och kartläggning av insatser för att stimulera livslångt lärande för Tillväxtanalys och med projekt inom Tillväxtverkets Landsbygdsuppdrag, som syftar till att stärka företagandet på landsbygder i Sverige. Sedan får vi se vad mer det blir framöver!

Välkommen att kontakta Jennie via e-post jennie.persson@oxfordresearch.se eller telefon (+46) 727 32 89 18.