Oxford Research hjälper EU-myndigheten Eurofound att kartlägga covid-19-pandemins effekter på livskvalitet och arbete. Svara på enkäten nedan för att bidra till EU:s arbete för att bemöta pandemins effekter.

Enkäten är öppen för alla personer i Sverige som är 18 år eller äldre. Den består av fem korta avsnitt, med möjlighet att gå vidare om du inte vet svaret på en fråga.

Länk till enkäten

Det är helt frivilligt att delta. Enkätsvaren sammanställs anonymt av Eurofound, som är det EU-organ som har till uppgift att tillhandahålla kunskap för en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik i EU.

Mer information om Eurofound och deras arbete finns på https://www.eurofound.europa.eu/