Som partner till Institute for Employment Studies (IES) har Oxford Research, i en studie av karriärutveckling för låginkomsttagare, analyserat svensk offentlig policy och utfört tre fallstudier av svenska arbetsgivares insatser för kompetensutveckling av medarbetare.

- Karriärutveckling är viktigt inom alla yrken. Att möjligheter till karriärutveckling finns på arbetsplatsen är centralt för arbetsgivare som vill behålla arbetskraft, säger Sirin Celik, analytiker på Oxford Research, som arbetat med studien.

Studien har letts av det brittiska forskningsinstitutet IES och finansierats genom ett anslag från JP Morgan Chase Foundation. Syftet har varit att utforska och sprida goda exempel på hur låginkomsttagare, särskilt i åldrarna 16–26 och 50+ eller med invandrarbakgrund (inklusive EU-migranter), kan få bättre möjligheter till karriärutveckling. Fyra branscher har varit i fokus: handel, socialtjänst, omsorg och sjukvård.

Sirin Celik, som genomfört den svenska delen av studien, ser att även arbetsgivare kan ha stor nytta av studiens resultat och de verktyg som tagits fram inom ramen för projektet.

– Arbetstagare får möjlighet till att utvecklas genom att ta till sig av de nya verktygen. Inom serviceyrken som hotell och restaurang och inom äldreomsorgen handlar det i slutändan om att kunna ge kunden den service som den efterfrågar genom mer ägarskap, säger Sirin Celik.

Ledarskapet viktigt för möjligheterna att utvecklas

Resultatet från fallstudien som Oxford Research genomförde av Scandic Hotels har lyfts fram av IES som ett typexempel på framgångsrikt arbete för att behålla eftertraktad personal inom organisationen.

Studien har bland annat kunnat peka på att en central förutsättning för att åstadkomma möjligheter till karriärutveckling för låginkomsttagare är att arbetsplatsen kännetecknas av ett gott ledarskap.

– Jag fick i arbetet med studien möjlighet att intervjua branschföreträdare, engagerade arbetsgivare och kloka medarbetare. Jag kände mig stärkt och inspirerad av deras driv och engagemang. Jag minns att det blev väldigt känslosamt vid ett tillfälle när den intervjuade var så engagerad i frågan, säger Sirin Celik.

Den verktygslåda med steg och åtgärder som tagits fram inom ramen för studien riktar sig till arbetsgivare som vill stärka arbetet med kompetensutveckling för sina medarbetare. Verktygslådan finns att ladda ned här.

Inom ramen för studien genomförde Oxford Research fallstudier av hotellföretaget Scandic Hotels, omsorgsföretaget Ambea och restaurangen Hantverket på Östermalm i Stockholm. Fallstudierna finns att läsa här.

För frågor om studien, kontakta Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se.