Den här hälsningen skickades ursprungligen ut i vårt nyhetsbrev för juli som du kan läsa i sin helhet här.

Klicka här om du vill börja prenumerera på nyhetsbrevet.

Sommarhälsning

Sommarsemestrarna står för dörren efter en vår som saknar motstycke för oss som individer och företag, för näringslivet och för samhället i stort.

I likhet med finanskrisen 2008–2009 har den här våren visat att vikten av analys och utvärdering ökar i kristider när flera avgörande beslut måste fattas under mycket kort tid. I grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för olika aktörer att kunna utveckla och anpassa stöd som kan mildra krisens effekter och påskynda återhämtningen av ekonomin.

Under våren har vi på Oxford Research genomfört ett stort antal uppdrag kopplade till pandemins effekter på individer, arbetsmarknad och näringsliv.

För Region Norrbotten har vi genomfört en analys av utbildningsbehov som uppstått i pandemins spår i små och medelstora företag.

Tillsammans med våra systerkontor i Danmark, Finland och Norge har vi kartlagt åtgärder som kommuner i vidtagit för att hjälpa lokala företag under pandemin.

En rapport som vi bidragit till för EU-myndigheten Eurofound visar att låginkomsttagare drabbats hårdast av pandemin. En annan rapport från Eurofound fastställer att förtroendet för EU minskat dramatiskt sedan pandemins utbrott.

För Eurofounds räkning rapporterar vi också kontinuerligt in data till en databas som samlar EU-ländernas hantering av covid-19. Databasen kan fungera som ett uppslagsverk för den som vill hämta lärdomar från åtgärder som vidtagits i andra länder.

Under sommaren kommer vi att starta upp ett nytt uppdrag för Tillväxtverket som syftar till att undersöka pandemins påverkan på genomförandet av regionalfonden. Uppdraget ska ligga grund för beslut om hur kvarvarande medel kan användas för att mildra pandemins effekter på svenska företag.

Närmast stundar dock en varm och skön sommarsemester för mig och kollegor på Oxford Research.

Varma sommarhälsningar och på återhörande i höst!

Ylva Grauers Berggren
VD, Oxford Research Sverige