Oxford Research kommer under hösten 2020 att påbörja tre nya uppdrag för Europeiska kommissionen inom områdena transport, tullar och skatter.

Uppdragen genomförs i samarbete med våra partnerföretag Coffey International och Economisti Associati.

Kartläggning av förbindelser i anslutning till flygplatser

Den första studien genomförs på uppdrag av EU:s generaldirektorat för transport och rörlighet (DG MOVE) och syftar till att studera och kartlägga landförbindelser till och från flygplatser. Studien hänger samman med en eventuell översyn och ändring av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Studien innefattar en granskning av 100 av de viktigaste flygplatserna i EU genom bland annat intervjuer med flygplatsoperatörer och andra intressenter.

Tullverksamhet och EU:s momspolicy

De två andra studierna genomförs på uppdrag av EU:s generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD). I det första uppdraget kommer Oxford Research att bistå i arbetet med slututvärderingen av samarbetsprogrammet Customs 2020. Programmet kom igång 2014 och har som mål att nationella tullförvaltningar ska samarbeta i högre grad för att utbyta information och expertis. Inom ramen för uppdraget kommer fältarbete att genomföras i åtta medlemsstater.

Den tredje studien tar sig an EU:s momspolicy med fokus på momsrapportering, plattformsekonomi och momsregistrering. Syftet med studien är att utvärdera den nuvarande situationen, ta fram ett antal policyalternativ och utvärdera dem i enlighet med Europeiska kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning. Arbetet innefattar bland annat en enkätundersökning med skattemyndigheter, skrivbordsstudier och fältarbete i tolv medlemsstater. 

Samtliga uppdrag påbörjas under hösten 2020 och slutrapporteras under 2021.

För frågor om uppdragen, kontakta senioranalytiker Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se.