I januari har vi välkomnat Andrea Utas som ny analytiker på Oxford Research. Andrea stärker upp vårt befintliga erbjudande inom analys och strategi med särskild kompetens och erfarenhet inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

God fortsättning på det nya året och varmt välkommen till oss på Oxford Research! Kan du börja med att berätta lite kort om vad du har gjort innan du började hos oss?

Jag kommer närmast från WSP Advisory där jag har jobbat som samhällsanalytiker och processledare i cirka fem år inom en mängd olika områden. Det har varit allt ifrån stadsbyggnad till arbetsmarknad, kompetensförsörjning, segregation och folkhälsa, med mera. Jag har också jobbat en del med lärande utvärdering och med att skriva fram styrdokument till olika kommuner.

Min akademiska bakgrund ligger inom tvärvetenskaplig miljövetenskap, först i tre år på Södertörns högskola och sedan i två år på Stockholms universitet. Miljövetenskap är en relativt ny vetenskap och jag skulle sammanfatta den som studiet av hur ekologiska system samspelar med ekonomiska och sociala system (som politik, hälsa, juridik, industri, osv.). Jag specialiserade mig på en teori och metod som kallas ”systems dynamics” eller ”systems thinking” där man kartlägger orsak-verkan-samband. Det har visat sig vara en bra investering!

Vilka erfarenheter och kompetenser tar du med dig in i din nya roll på Oxford Research?

De senaste åren har jag arbetat mycket med frågor som handlar om olika befolkningsgruppers förmåga att ta del av samhällets resurser och samhällets fördelning av resurser mellan befolkningsgrupper. Det är två sidor av samma mynt kan man säga. När man arbetar med jämlikhetsfrågor i egenskap av analytiker handlar det mycket om att förstå hur olika befolkningsgruppers förutsättningar och behov kan kartläggas, respektive hur fördelningen av samhällets resurser kan studeras eller simuleras. Det här är extremt spännande, inte bara på grund av temat i sig, utan också för att det ofta omfattar metodutveckling. Jag tror att min entusiasm för att kombinera metoder och att utveckla nya är någonting som jag tar med mig in i min nya roll här på Oxford Research.

Vad ser du mest fram emot med din nya roll?

Det som jag ser mest fram emot med min nya roll är att utvecklas i en mer internationell kontext än vad jag tidigare haft möjlighet till. Jag ser bland annat fram emot att anlägga ett mer europeiskt perspektiv på regional utveckling och att få arbeta med transnationella perspektiv på hållbar utveckling. Jag ser också fram emot ett delat lärande där jag kan bidra med min kunskap och erfarenhet. Sammanfattningsvis finns det mycket kunskap och erfarenhet på Oxford Research, som jag ser fram emot att suga upp som en annan svamp.

Vad gör du när du inte arbetar som konsult på Oxford Research?

När jag inte jobbar agerar jag kulturtant – ett begrepp som jag tänker insistera på att ”reclaima”. Jag läser mycket och är otroligt konstintresserad. Stundom målar jag till och med, men på hobbynivå. I övrigt satsar jag på att ta körkort i år. Hellre sent än aldrig, n’est-ce pas?

Har du några tips på coronaanpassade tidsfördriv som fler bör prova på?

Mitt bästa coronaanpassade tidsfördriv är att ”connecta” med naturen. Att komma ut i skogen och elda! Vilken lycka. Man kan till och med bli glad av det trots att vädret är trist.

Andrea går från och med nu att kontakta på andrea.utas@oxfordresearch.se och +46 (0) 727 32 89 73.