Den pågående gröna omställningen i de nordiska länderna ställer krav på politiska åtgärder som riskerar att leda till ökad ojämlikhet mellan olika socioekonomiska grupper och geografiska regioner.

Oxford Research har tagit fram en rapport för Nordiska ministerrådet som lyfter fram åtgärder för att främja en socialt hållbar grön omställning i de nordiska länderna.

De nordiska länderna har alla satt upp ambitiösa mål för en grön och hållbar utveckling, bland annat genom ett aktivt engagemang och arbete med Agenda 2030 och efterlevande av Parisavtalet. Den gröna omställningen riskerar dock att leda till ökad ojämlikhet mellan olika grupper och regioner, en utveckling som kan motverkas genom riktade insatser.

Den stora frågan är därför hur de nordiska länderna kan genomföra en historiskt omfattande grön omställning utan att ojämlikheten i samhället ökar.

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Oxford Research, i ett samarbete mellan kontoren i Danmark, Finland, Norge och Sverige, undersökt vad som ska till för att åstadkomma en socialt hållbar grön omställning i Norden. I rapporten, som nyligen publicerades av Nordiska ministerrådet, väger vi in åsikter och perspektiv från en lång rad aktörer i de nordiska länderna.

Mot bakgrund av olika intressen och tidigare åtgärder föreslår vi att följande aspekter beaktas för en socialt inkluderande grön omställning:

  1. Stärk inkluderingen av civilsamhället och icke-statliga organisationer i planeringen av den gröna omställningen.
  2. Följ upp på den övergripande ekonomiska ojämlikheten som skapas av den gröna omställningen.
  3. Skapa ett inkluderande narrativ om den gröna omställningen.
  4. Fokusera på grupper som riskerar att bli av med arbete och försörjning.
  5. Fokusera särskilt på geografisk ojämlikhet.

Klicka här för att läsa rapporten och de fullständiga rekommendationerna.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du har några frågor om rapporten.