Oxford Research har fått i uppdrag av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) att kartlägga hur pandemin påverkat balansen mellan arbete och privatliv.

- Det är känt sedan tidigare att balansen mellan arbete och privatliv är en viktig jämställdhetsfråga, eftersom kvinnor ofta tar större ansvar för barn och hemmet, säger analytiker Anna-Karin Gustafsson som arbetar med kartläggningen.

I uppdraget för EIGE ingår att undersöka frågan ur ett jämställdhetsperspektiv, inklusive att titta på hur uppdelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet påverkats av att fler arbetat hemifrån under pandemin.

– Åtgärder för att hantera pandemin kan ha haft en direkt eller indirekt påverkan på det så kallade livspusslet. Det är därför viktigt att genomföra studier som denna med ett tydligt jämställdhetsperspektiv, säger Anna-Karin Gustafsson.

Oxford Research ansvarar för den svenska delen av uppdraget som utgör en del i en större europeisk studie från EIGE om de socioekonomiska effekterna av pandemin. I uppdraget ingår att granska befintlig forskning på ämnet och att genomföra intervjuer med experter. Uppdraget leds av IRS (Istituto per la ricerca sociale).

Kontakta Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se för frågor om uppdraget.