Under juni praktiserar Ebba Olsson på Oxford Researchs kontor i Stockholm. I vanliga fall läser Ebba kandidatprogrammet i Europastudier vid Lunds universitet.

I en intervju berättar hon om sina förväntningarna på praktiken och vad hon tror att den kommer tillföra studierna.

Kan du börja med att berätta om vad du gjort innan praktiken?

– Jag läser just nu andra året på kandidatprogrammet i Europastudier vid Lunds universitet. Utöver att läsa på universitetet har jag arbetat i PR-branschen samt läst tyska i München och engelska i Oxford.

Vad lockade med att få praktisera som konsult på Oxford Research?

– Mitt växande intresse för samhällsanalys och samhällsutveckling är en stor del av det som lockade mig att praktisera på just Oxford Research. Dessutom tycker jag att det är roligt att företaget arbetar brett med olika typer av samhällsfrågor. Jag tycker att det Oxford Research gör är väldigt inspirerande och jag imponeras av den viktiga roll konsultbranschen har i samhällsutvecklingen.

Vad hoppas du att praktiken kommer att tillföra den utbildning du läser?

– Jag tror att jag kommer lära mig massor som jag kommer att ha stor nytta av i utbildningen. Eftersom jag läser en humanistisk utbildning handlar mycket om att lära sig att ta in stora mängder information och att sedan analysera och värdera informationen. Genom att följa arbetet på Oxford Research under en månad kommer jag få se hur detta fungerar i praktiken och i ett sammanhang där resultatet faktiskt används ”på riktigt”. De projekt vi genomför på universitetet är mer för det egna lärandets skull, men på Oxford Research har projekten stor betydelse för samhällsutvecklingen och det tycker jag är intressant.

Vad gör du när du inte praktiserar på Oxford Research?

– Jag är väldigt konstintresserad och när jag inte praktiserar försöker jag måla så mycket som möjligt. Därför gläds jag åt att muséerna börjar öppna upp igen. Jag tycker även om att sporta, och då framför allt att spela tennis.