Oxford Research Danmark har fått i uppdrag av Sundhedsstyrelsen, Danmarks motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, att utvärdera genomförandet av den danska vaccinationsinsatsen mot covid-19.

Utvärderingen kommer fokusera på vilken betydelse vaccinationsinsatsens organisering haft för de resultat som uppnåtts. I utvärderingen ingår att identifiera vilka delar av organiseringen som har främjat eller förhindrat en snabb, effektiv och säker utrullning av vaccin mot covid-19 i Danmark.

– Utvärderingen är viktig för samhället och spännande att genomföra för oss på Oxford Research. Den går hand i hand med vår ambition om att arbeta nära de stora frågorna som välfärdssamhället står inför och att ge råd till centrala aktörer när det kommer till strategi och implementering av komplexa lösningar, säger Emil Herskind, VD på Oxford Research Danmark.

Precis som i Sverige har genomförandet av den danska vaccinationsinsatsen mot covid-19 präglats av osäkerhet och kontinuerliga anpassningar till leveranser av vaccindoser samt utmaningar kopplade till samordningen mellan offentliga och privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om utvärderingen här.

Kontakta VD Emil Herskind på eh@oxfordresearch.dk om du har några frågor om utvärderingen.