Oxford Research har tillsammans med Migrationsinstitutet och experter från Stiftelsen Rehabilitering analyserat hur kompletterande migrationsvägar för människor i behov av internationellt skydd fungerar i praktiken.

- Studien är viktig då den beskriver hur dessa vägar fungerar rent konkret, säger Amanda Kinnunen, analytiker på Oxford Research.

– Kompletterande vägar är ett nytt men snabbt växande fenomen. Många länder är intresserade av konceptet och vill ta itu med flyktingsituationen. Studien fungerar som ett bra underlag för diskussion, förklarar Amanda Kinnunen på Oxford Research, som medverkat i studien.

De kompletterande vägarna ersätter inte kvotflyktingsystemen i olika länder utan kompletterar dem. Dessa vägar ger människor i behov av internationellt skydd en laglig och trygg väg till ett land som kan tillgodose deras behov av skydd.

Fokus på arbete och studier

Rapporten, som tagits fram på initiativ av Finlands inrikesministerium, lägger särskild tonvikt vid arbets- och studiebaserade vägar. De arbets- och studiebaserade kompletterande vägarna är rekryteringskanaler och stipendieprogram som skapats för personer i behov av skydd.

Enligt undersökningen spelar arbetsmarknaden, högskolorna och civilsamhällesorganisationerna en central roll för de nuvarande vägarna. Än så länge finns det fler studiebaserade program än arbetsbaserade program.

– Det var intressant att se hur stor roll den idéburna sektorn faktiskt har, både när det gäller etablering och implementering av kompletterande vägar. Det blir intressant att se hur kompletterande vägar utvecklas, säger Amanda Kinnunen.

Antalet program för kompletterande vägar ökar i snabb takt, men deras kapacitet är fortfarande relativt begränsad i och med att det är ett så nytt fenomen. Men det finns stor potential för programmen att kunna tillgodose behoven, både för människor i behov av skydd, och mottagarsamhällen.

Viktig insats för människor på flykt

FN:s flyktingorgan UNHCR har betonat betydelsen av kompletterande vägar för att avhjälpa situationen för flyktingar. På grund av det ökade behovet av arbetskraft och en åldrande befolkning i många utvecklade länder har intresset för att utveckla kompletterande vägar stärkts ytterligare. Tack vare rapporten kan förståelsen för de kompletterande vägarnas karaktär och roll i migrationspolitiken fördjupas och breddas.

Som datainsamlingsmetod användes främst intervjuer med representanter för internationella expertorganisationer i migrationsfrågor och experter som arbetar med enskilda arbets- eller studiebaserade program i olika länder. Utöver det arrangerades det också en expertpanel och ett webbinarium där kompletterande vägar diskuterades.

I ett pressmeddelande från Statsrådet i Finland har den finska inrikesministern, Maria Ohisalo, uttalat sig om rapporten.

Välkommen att kontakta Amanda Kinnunen på amanda.kinnunen@oxfordresearch.se om du vill veta mer om rapporten.