Hur kan ERUF bidra till Agenda 2030 och de globala målen under perioden 2021-2027?

Den frågan försöker Oxford Research besvara på ett webbinarium den 8 februari genom att presentera en analys av kopplingar mellan de nya ERUF-programmen och Agenda 2030.

Under hösten 2021 har Oxford Research hjälpt Tillväxtverket att analysera kopplingar mellan de operativa programmen i ERUF 2021-2027 och Agenda 2030. Analysen placerar Agenda 2030 och de globala målen i ett svenskt regionalt utvecklingspolitiskt sammanhang.

De kopplingar som identifierats kommer ligga till grund för utformningen av utlysningar och för Tillväxtverkets stöd till regioner och projektaktörer under nästa programperiod inom ERUF.

Program

10.00 Tillväxtverket presenterar arbetet med hållbarhetsintegreringen av ERUF

10.30 Oxford Research presenterar analysen av kopplingar mellan ERUF och Agenda 2030

11.30 Samtal med regionerna

Datum

8 februari

Plats

Digitalt. Klicka här för att komma till anmälan på Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du har frågor om analysen.