I januari välkomnade Oxford Research Klaramaria Pollak som junioranalytiker på kontoret i Stockholm. Klaramaria var praktikant under hösten 2021 och fortsätter nu i flera av de uppdrag hon påbörjade under praktiken.

Varmt välkommen till din nya roll som junioranalytiker! Kan du börja med att berätta om vad du gjorde innan du påbörjade din praktik?

– Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. Under studietiden engagerade jag mig ideellt i Föreningen för Utvecklingsfrågor och som ordförande i Statsvetenskapliga Ämnesrådet. Jag har vid sidan av studier och engagemang arbetat på ett konsultföretag som utför kvalitativ research, varit projektledare för en fokusgruppsstudie om jämställdhet vid statsvetenskapliga institutionen och sommarjobbat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hur upplevde du praktiken på Oxford Research?

– Min upplevelse av att praktisera på Oxford Research är att det finns mycket stora möjligheter att förvärva helt nya kunskaper, utmanas och samtidigt ha väldigt roligt.  

– Som praktikant fick jag till exempel delta i ett projekt för Tillväxtverket där vi utförde en analys av synergier mellan EU:s strukturfondsprogram, andra innovationsprogram och strukturfondsprogrammens kopplingar till Agenda 2030. Inom ramen för projektet fick jag arbeta med tematiska frågor som jag både hade mindre och mer förkunskaper om. Det var utmanande och lärorikt att föra dem samman i ett svenskt regionalt utvecklingspolitiskt sammanhang.

– De härliga kollegorna, möjligheten att få arbeta med uppdrag som är mycket relevanta för min utbildning och utrymmet för att utvecklas gjorde att jag mer än gärna ville stanna kvar.

Kan du dela med dig av något minnesvärt som hände under praktiken?

– Det mest minnesvärda var alla de gånger som kollegor tog sig tid att dela med sig av sina kunskaper. Eftersom företaget består av personer med många olika kompetenser och erfarenheter är det alltid mycket intressant att höra vad andra vill dela med sig av.

Vad arbetar du med just nu och vad hoppas du få arbeta med framöver?

– Just nu arbetar jag med ett uppdrag för EU-kommissionen om informationsbehov vid handel inom EU, utför en styrkepositionsanalys för en svensk region och skriver en fallstudie för Undervisnings- och kulturministeriet i Finland om insatser för att öka jämställdhet och mångfald bland forskarpersonal.

– Jag hoppas få arbeta med frågor som relaterar till hållbarhet och kanske främst social hållbarhet i framtiden. Men också regional utveckling, utvärderingar och projekt i en EU-kontext finns på min önskelista.

Kontakta Klaramaria Pollak på klaramaria.pollak@oxfordresearch.se.