Oxford Research har vunnit ramavtalsupphandlingen för nationell korrespondens till Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, EurofoundDet nya ramavtalet gäller för perioden 2022 till 2026 och omfattar korrespondentuppgifter för Sverige och Finland.

Oxford Research har varit nationell korrespondent till Eurofound för Sverige sedan 2006 och för Finland sedan 2014. I rollen som nationell korrespondent ingår att bevaka och rapportera om arbetsvillkor, industriella relationer samt arbetsmarknads- och socialpolitik i de både korrespondensländerna.

Bevakar arbetsmarknadens omställning

På årlig basis bidrar vi till omkring 15–20 rapporter på olika teman – från analyser av arbetsmarknadsparternas representation inom specifika sektorer – till kartläggningar av pandemins påverkan på äldre eller unga som varken studerar eller arbetar. I uppdraget ingår även att uppdatera Eurofounds databaser för omställning, inklusive lagstiftning, stödinstrument och omställningsfall i korrespondensländerna.

– Covid-19-pandemin har lett till omfattande ändringar på arbetsmarknaden i alla EU-länder. På grund av digitalisering, robotisering och andra megatrender som har accelererats av pandemin väntas omställningen fortsätta även under kommande år. Som Eurofound-korrespondenter bevakar och rapporterar vi om dessa förändringar i Finland och Sverige och bidrar till en högkvalitativ analys på EU-nivå, säger analytiker Amanda Kinnunen, som ansvarar för Eurofound på Oxford Research.

Kontakta Amanda Kinnunen på amanda.kinnunen@oxfordresearch.se.