Almedalsveckan i Visby gör comeback i sommar och det är hög tid att boka oss som föreläsare, paneldeltagare eller moderatorer.

Oxford Research erbjuder expertkompetens inom frågor som regional utveckling, näringsliv, forskning och innovation, miljömässig och social hållbarhet, arbetsmarknad, nordiskt samarbete och EU. Vi är även specialister på uppföljning, utvärdering och moderering.

För oss som samhällsanalysföretag är Almedalsveckan ett viktigt forum för att diskutera politik- och samhällsfrågor, träffa befintliga och framtida kunder och samarbetspartner.

Nedan kan du läsa mer om våra experter som du kan boka som föreläsare, paneldeltagare eller moderatorer till årets upplaga av Almedalsveckan.

Ylva Grauers Berggren

Ylva är VD på Oxford Research och har arbetat med analys och utvärdering i över 20 år, med särskilt fokus på entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ylvas expertområden inkluderar hur regionala och nationella lagar och regler påverkar konkurrens, innovation och entreprenörskap, med ett särskilt fokus på kvinnors företagande. Hon har lång erfarenhet av EU:s sammanhållningspolitik och arbetar regelbundet med utvärderingar inom de europeiska strukturfonderna.

ylva.grauers@oxfordresearch.se

+46 (0) 702 96 54 49

Thomas Westerberg

Thomas är konsultchef på Oxford Research och expert inom områden som flernivåstyrning, styrning genom uppföljning och utvärdering samt att leda genom lärande. Han har drygt 15 års erfarenhet av processledning, utvärdering och analys inom regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Thomas är en van föredragshållare och har under åren genomfört presentationer i såväl nationella som internationella sammanhang.

thomas.westerberg@oxfordresearch.se

+46 (0) 727 32 89 14

Bradford Rohmer

Bradford är partner på Oxford Research och leder företagets arbete mot kunder på europeisk nivå. I rollen som konsult har han främst arbetat för EU-kommissionen med att tillhandahålla evidensbaserad rådgivning i frågor som står högt upp på EU:s dagordning. Bradford är expert på EU:s tullpolitik och hur gränsförvaltningen påverkar handeln och förbindelserna mellan medlemsstaterna. Han har även stor erfarenhet av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken, samarbete inom folkhälsa och medborgarengagemang samt forskning och innovation. Sedan våren 2021 är Bradford baserad i Bryssel.

bradford.rohmer@oxfordresearch.se

+46 (0) 72 732 89 13

Andrea Utas

Andrea är konsult på Oxford Research och tar uppdrag inom analys, utvärdering, processledning och moderering. Hon har särskilt expertis inom sociala perspektiv på hållbar utveckling på nationell, regional och lokal nivå och har arbetat mycket med den europeiska socialfonden och den regionala utvecklingsfonden. Andrea har genomfört en mängd analyser, utvärderingar och processledaruppdrag inom jämlikhet, jämställdhet, inkludering, integration, demokrati, folkhälsa och Agenda 2030. Hon arbetar bland annat på uppdrag av aktörer som EU-kommissionen, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati och Svenska FN-förbundet.

andrea.utas@oxfordresearch.se

+46 (0) 727 32 89 73

Louise Fabricius

Louise är seniorkonsult och analytiker på Oxford Research med särskild expertis inom nordiska samarbetsfrågor, utbildning, kompetensförsörjning och integration. Hon arbetar främst med utvärderingar, analyser och processtöd och har bland annat genomfört flera jämförande nordiska studier på utbildnings- och integrationsområdet. Louise har erfarenhet av att arbeta på uppdrag av Nordiska ministerrådet och arbetar regelbundet för nationella myndigheter samt på uppdrag av EU-kommissionen.

louise.fabricius@oxfordresearch.se

+46 (0) 72 732 89 25

Malin Hellström

Malin är konsult, analytiker och moderator på Oxford Research. Hon är akademiskt skolad i genus- och statsvetenskap och arbetar främst med utvärderingar inom områden relaterade till social hållbarhet, särskilt jämställdhet och integration, både nationellt och internationellt. Hon har även arbetat mycket med civilsamhället. Malin är en van workshopledare och moderator – senast i februari var hon moderator för passet ”Hur styrs EU:s jämställdhetspolitik?” på Forum Jämställdhet. Malin kan anlitas som ämnesexpert, moderator eller workshopledare genom Oxford Research.

malin.hellstrom@oxfordresearch.se

+46 (0) 731 80 25 40

Amanda Kinnunen

Amanda är konsult och analytiker med inriktning mot arbetsmarknadsfrågor i Sverige, Finland och EU. Amanda är korrespondent till EU-byrån Eurofound för Finland och Sverige. I rollen som korrespondent bevakar och rapporterar hon om arbetsvillkor, industriella relationer samt arbetsmarknads- och socialpolitik i Finland och Sverige. Amanda har bidragit till flera Eurofound-studier om utvecklingen av arbetsmarknaden i EU under coronapandemin. Ett exempel är Eurofounds EU PolicyWatch – en databas som samlar EU-ländernas policyåtgärder för att bemöta covid 19-pandemins effekter på arbetsmarknaden.

amanda.kinnunen@oxfordresearch.se

+46 (0) 72 732 89 15

Kontakta våra experter på kontaktuppgifterna ovan om du vill boka in dem som föreläsare, paneldeltagare eller moderatorer till Almedalsveckan 2022.