European Evaluation Society (EES) genomför varje år en konferens som samlar europeiska forskare och praktiker inom utvärdering. I år går konferensen av stapeln i Köpenhamn den 8–10 juni.

Oxford Research deltar genom Bradford Rohmer, senioranalytiker och partner, som ska presentera en artikel om varför kopplingen mellan konsekvensbedömning och utvärdering av EU:s politik behöver stärkas.

EES-konferensen i Köpenhamn är den fjortonde i ordningen och den första på två år på grund av covid-19-pandemin. Temat för konferensen är institutionella, innehållsmässiga och metodologiska skiften som påverkar utvärderingsbranschen. Mer information om programmet, talare och seminarier finns här.

– Det finns många lärdomar som utvärderare kan dra från varandra, men vi samlas väldigt sällan. Konferensen är ett tillfälle att distansera sig från vardagen, bygga kunskaper och skaffa sig nya idéer och partnerskap. Världen har ändrats mycket sedan vi träffades sist och det är därför viktigt att prata om implikationerna för utvärdering framöver, säger Bradford Rohmer.

Bristande koppling mellan konsekvensbedömning och utvärdering

Bradford Rohmer kommer tillsammans med Martin Kuehnemund från Ipsos presentera en artikel om varför kopplingen mellan konsekvensbedömning och utvärdering av EU:s politik behöver stärkas. Artikeln bygger på en granskning av konsekvensbedömningar som visade att konsekvensbedömningarna sällan innehöll föreskrifter om hur en framtida utvärdering borde utformas och genomföras.

– Vi konstaterar att konsekvensbedömning skulle kunna spela en grundläggande roll i utvärdering genom att definiera indikatorer, samla baslinjedata och peka på utmaningar. Vår granskning visade att det sällan är så i verkligheten. Därför rekommenderar vi att mer resurser och energi allokeras till denna del i processen, säger Bradford Rohmer.

Europeiska kommissionen har under de senaste åren genomfört en översyn av EU:s riktlinjerna för bättre lagstiftning och har identifierat ett antal områden som behöver förbättras. Ett av dessa är ett behov av att säkerställa att utvärderingar i större utsträckning kan dra nytta av de metoder som används i konsekvensbedömningar.

Vad är EES?

EES etablerades som en ideell förening 1996 och har sedan dess arbetat för att främja teori, praktik och användning av utvärdering i och utanför Europa.

Offentliga organisationer, företag och civilsamhällesorganisationer använder i allt högre grad utvärdering för att mäta sin påverkan på samhället. I ljuset av denna utveckling arbetar EES för att sprida kunskap och uppmuntra till god praxis bland de som arbetar med utvärdering.

Kontakta Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se om du har några frågor om Oxford Researchs deltagande i konferensen.