EU-kommissionen har valt Oxford Research för att genomföra två nya uppdrag inom europeisk skatt och tull.

Under de senaste åren har Oxford Research blivit ett självklart namn inom europeisk skatte- och tullpolitik, i och med flera stora uppdrag för EU-kommissionen. Just nu är vi i full gång med två stora utvärderingar för EU:s generaldirektorat för skatter och tullar (DG TAXUD) som båda pågår till och med oktober 2022.  

Det ena uppdraget är en utvärdering av programmet för auktoriserade ekonomiska aktörer (AEO). AEO-programmet har tagits fram av EU-kommissionen och syftar till att främja legal och effektiv handel genom att EU samarbetar med särskilt pålitliga företag.

Oxford Research utvärderar AEO-programmet genom att undersöka hur tillstånds- och uppföljningsprocesserna fungerar, kopplingarna mellan programmet och annan tullverksamhet, samt programmets roll i den europeiska tullunionens framtid.

Utvärderingen leds av Oxford Research och genomförs i samarbete med samarbetspartner och experter runt om i Europa och USA. Datainsamlingen består av fallstudier i nio medlemsländer och tre länder utanför EU, intervjuer, enkäter, frågeformulär, IT-analys och dokumentstudier.  

Studie om momsregler för persontransport

Det andra uppdraget är en studie av momsreglerna för persontransport. Studiens syfte är att bedöma de nuvarande reglerna och hur de implementeras i EU:s medlemsländer, identifiera möjliga alternativ för framtiden och bedöma sannolika konsekvenser av dessa alternativ i sociala, ekonomiska och miljömässiga termer.

Studien är en del av tre större uppdrag och vi samarbetar även här med partnerorganisationer och experter runt om i Europa. Datainsamlingen genomförs främst genom fallstudier i tolv olika medlemsländer, ett offentligt samråd, intervjuer och dokumentstudier.  

Kontakta projektledare och EU-chef Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se om du vill veta mer om uppdragen eller vårt erbjudande inom EU-utvärdering.