Oxford Research har för Tillväxtanalys räkning genomfört en utvärdering av regionalfondens effekter på svenska företag.

Tillväxtanalys bjuder nu in till ett webbinarium för att presentera resultat från utvärderingen och samlade slutsatser från det regeringsuppdrag myndigheten haft att utvärdera effekter av företagsstödjande insatser inom regionalfonden.

Den 6 oktober klockan 13.00 bjuder Tillväxtanalys in till ett webbinarium där de långsiktiga effekterna av företagsstödjande insatser inom EU:s regionalfond presenteras. Några av frågorna som kommer lyftas på webbinariet är:

  • Vilka företag deltar i regionalfondens insatser och vad skiljer dessa företag från andra företag i samma bransch?
  • Ger insatserna tillväxt och ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag?
  • Finns det regionala skillnader i effekter?

I samband med webbinariet kommer Tillväxtanalys publicera fyra rapporter som ingår i myndighetens regeringsuppdrag, däribland den effektutvärdering som Oxford Research tagit fram tillsammans med professor Jonas Månsson vid Blekinge Tekniska Högskola. 

Medverkar gör bland annat Sverker Härd, generaldirektör på Tillväxtanalys, Torbjörn Danell, analytiker på Tillväxtanalys och ansvarig för regeringsuppdraget, samt professor Jonas Månsson, som ansvarat för effektmätningarna i utvärderingen.

Klicka här för att komma till Tillväxtanalys hemsida med mer information och anmälan till webbinariet.

Vad är EU:s regionalfond?

EU:s regionalfond är ett finansieringsinstrument inom EU:s gemensamma sammanhållningspolitik och en viktig del i det europeiska arbetet för att stärka en hållbar regional utveckling.

I Sverige har regionalfonden genomförts i åtta regionala och ett nationellt program under perioden 2014–2020. Medel från regionalfonden utgör en stor del av de samlade medlen inom regional utveckling och regionalfonden är därmed ett viktigt instrument för Tillväxtverket och regionerna i deras regionala utvecklingsansvar.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen.