Oxford Research, tillsammans med Innolink och Icelandic Tourism Research Centre, bjuder in till en workshop om insatser för att stötta inhemsk turism i de nordiska länderna.

Workshopen genomförs digitalt onsdag 26 oktober och ingår i en studie som Nordiska ministerrådet initierat för att öka kunskapen om inhemsk turism i de nordiska länderna.

Studien syftar till att dela erfarenheter om den inhemska turismen i de nordiska länderna och vilka insatser som genomförts för att utveckla den inhemska turismen i kölvattnet av covid-19-pandemin. Frågan är aktuell, inte bara utifrån de utmaningar som pandemin inneburit, utan även ur ett vidare perspektiv med Rysslands illegala invasion av Ukraina, ökade energipriser, en stundande lågkonjunktur och klimatförändringar som alla ställer nya krav på besöksnäringens företag.

Vem kan delta?

Workshopen riktar sig till både offentliga och privata organisationer i de nordiska länderna (inklusive i de autonoma regionerna Färöarna, Grönland och Åland) som arbetar med att främja utvecklingen av turism och besöksnäring.

Vad innebär deltagandet?

På workshopen kommer analytikerna och forskarna som arbetar med studien att presentera resultaten av en sammanställning som gjorts av goda exempel på insatser för att främja inhemsk turism i de nordiska länderna.

Deltagarna i workshopen kommer därefter få diskutera i smågrupper vad som går att lära från exemplen och hur potentialen i inhemsk turism kan realiseras fullt ut.

En detaljerad agenda kommer skickas ut inför workshopen.

Anmälan

Workshopen genomförs digitalt onsdag den 26 oktober mellan klockan 11.00 och 13.00 svensk tid. Antalet deltagare är begränsat, så vi råder dig att inkomma med din anmälan så snart som möjligt, senast på fredag den 21 oktober.

Klicka här för att komma till anmälan.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har några frågor om workshopen eller studien för Nordiska ministerrådet.