På en presskonferens den 8 december lanserade Paolo Gentiloni, EU:s kommissionär med ansvar för ekonomi, ett nytt förslag som ska minska företags behov av att registrera moms i flera EU-länder.

Förslaget bygger på en studie som Oxford Research och Economisti Associati, med flera företag, tagit fram för EU:s generaldirektorat för skatter och tullar.

– Trots EU:s inre marknad står företag som vill handla över gränserna inför många hinder, till exempel att de behöver registrera moms i flera EU-länder. Utvecklingen av ett online-system för moms på e-handel har gjort problemen ännu mer akuta, framför allt för små och medelstora företag, som ofta saknar kapacitet att hantera stora administrativa kostnader, säger Bradford Rohmer, partner på Oxford Research.

– Vår studie visar hur stort problemet faktiskt är för många företag. Studien har hjälpt EU-kommissionen att undersöka möjliga lösningar på problemet och vilka effekter lösningarna väntas ha på företagen och på handeln inom EU.

EU-gemensam portal för att registrera moms

Det nya förslaget ska underlätta för företag att sälja till konsumenter i flera medlemsstater genom att undanröja administrativa hinder inom moms. Förslaget går ut på att utvidga det befintliga online-systemet för moms på e-handel till andra företag som vill sälja till konsumenter på hela den inre marknaden.

Förslaget innebär att företag bara behöver registrera moms en gång, på ett språk och via en online-portal.

När förslaget införs väntas företag som hanterar moms i andra EU-länder spara i genomsnitt 6000 euro, vilket innebära totala besparingar på flera miljarder euro.

– Genom omfattande datainsamling med företag har vi kartlagt de processer och kostnader som företag står inför och de besparingar som kan väntas om online-systemet utvidgas till att även omfatta andra företag. På så sätt har vi fått en förståelse för de underliggande utmaningarna som företag står inför, oavsett vilken bransch de tillhör eller vilken affärsmodell de har, säger Bradford Rohmer.

Kontakta Bradford Rohmer på bradford.rohmer@oxfordresearch.se om du vill veta mer om studien eller vårt erbjudande inom EU:s skatte- och tullpolitik.