Arbetsförhållanden för européer under covid-19-pandemin har kartlagts i en unik enkätstudie från EU:s institut för bättre arbetsvillkor, Eurofound. Studien är speciell av flera anledningar, säger Nils Brandsma, analytiker vid Oxford Research och nationell Eurofoundkorrespondent för Sverige.           
- Studien ger en unik inblick i hur olika grupper på arbetsmarknaden mår och har det på jobbet. Den här typen av komparativa data är ovärderlig för oss som brinner för att förstå mer om Europas arbetsmarknadsutveckling.

Resultatet av studien visar hur den europeiska arbetsmarknaden präglas av välkända problem och konflikter. Exempelvis finns det alltjämt en påtaglig könssegregation på europeiska arbetsplatser. Endast en femtedel av de över 70 000 som intervjuats i studien uppger att det finns lika många män som kvinnor på deras arbetsplats. Något fler, en tredjedel, säger att de har en kvinnlig chef.

“Omfattande enkät”

Studien visar också att mer än var fjärde europé har svårt att få sin ekonomi att gå ihop och att nästan var sjätte inte vet vilken inkomst hen kommer att få de kommande tre månaderna.

– Det är imponerande att Eurofound har lyckats genomföra en så pass omfattande enkät efter pandemiutbrottet. Enkäten lanserades med face-to-face intervjuer i februari 2020, men fick avbrytas på grund av covid-19. Den snabba omställningen har lett till intressanta kunskaper om människors arbetsliv innan och under pandemin.

Deltagarna i studien kommer från totalt 36 länder i Europa. Det här är den sjunde upplagan av en serie studier som kallas European Working Conditions Survey och som genomfördes första gången 1991. Studieserien är ett av Eurofounds främsta verktyg för att få kunskap om den europeiska arbetsmarknaden och i förlängningen förbättra arbetsvillkoren på den.

Användbar i framtida uppdrag

Kunskapen från studierna kompletteras av rapporter från nationella korrespondenter, som Oxford Research, för att få information om landspecifika kontexter. Genom rollen som nationell korrespondentorganisation för Eurofound har Oxford Research fått tillgång till statistik från enkäten. Nils Brandsma tror att statistiken kan vara intressant för flera offentliga och ideella organisationer i Sverige.

– Vi kan använda datasetet till en mängd olika intressanta utredningar, bland annat om hur olika yrkesgrupper påverkats av pandemin, både distansarbetare och de som inte kunde jobba hemma. Vi har även ett sammansatt mått på arbetskvalitet som indikerar vilka utmaningar som finns bland olika yrkesgrupper, kön, och anställningsformer.

Vill du veta mer om statistiken och hur den kan användas? Hör av dig till Nils Brandsma på nils.brandsma@oxfordresearch.se.