Under flera år har Oxford Research stöttat utvecklingen av 5G-teknik i norra Sverige genom vår löpande utvärdering av projektet Wireless Innovation Arena (WIA). Projektet, som avslutades under hösten 2023, har bland annat bidragit till att ge små- och medelstora företag information om de affärsmässiga möjligheterna med 5G-teknik.

WIA inleddes 2019 med syftet att utveckla kompetens, konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom trådlös kommunikation, specifikt 5G. Projektet har ägts av Luleå tekniska universitet som i samarbete med bland annat Telia och Ericsson har erbjudit en miljö i vilken företag har kunnat testa och utveckla nya produkter.

5G-teknik innebär nya möjligheter för företag inom flera sektorer. Med snabb och tillförlitlig uppkoppling är tekniken en förutsättning för bland annat självkörande fordon. Inom gruvdrift kan 5G-teknik vara särskilt användbar eftersom den gör det möjligt att fjärrstyra maskiner under jord.

Projektet har bidragit till utvecklingen av nya tjänster

WIA har bidragit till att företag i Norrbotten och Västerbotten har kunnat utveckla flera nya tjänster, berättar Thomas Westerberg, senioranalytiker på Oxford Research, som har lett utvärderingen av projektet.

– Med stöd från projektet har flera företag kunnat ta nästa steg i utvecklingen av innovativa produkter kopplat till trådlösa tjänster. Att företagen har kunnat använda 5G-testmiljö som finns vid Luleå tekniska universitet, i samverkan med Telia, har lett till framsteg som hade varit svåra att uppnå på ett annat sätt och under så kort tid.

Nya projekt om nästa generations teknik

Luleå tekniska universitet och CDT (Centrum för distansöverbryggande teknik) genomför flera projekt om möjligheterna med ny kommunikationsteknik. Bland annat pågår det redan projekt om nästa generations trådlösa kommunikationsteknik, 6G.