Oxford Research har under vintern 2023–2024 hjälpt Region Halland att identifiera innovationsaktörer i andra europeiska regioner. Syftet med kartläggningen har varit att hitta möjliga samarbetspartner i forsknings- och innovationsprogram som Regional Innovation Valleys (RIV) och Interregional Innovation Investments (i3).

Oxford Researchs uppdrag för Region Halland har sitt ursprung i EU:s nya agenda för innovation (New European Innovation Agenda, NEIA) som antogs av medlemsstaterna i juli 2022. En central del i NEIA är att öka samverkan mellan europeiska regioner för att möta globala samhällsutmaningar. EU-kommissionen lanserade nyligen två nya program för att främja samverkan mellan europeiska regioner: Regional Innovation Valleys och Interregional Innovation Investments. Kravet på svenska innovationsaktörer som söker till programmen är att de samarbetar med aktörer inom samma smarta specialisering i andra europeiska regioner.

Digitalt verktyg visar möjliga samarbetsaktörer

Oxford Research har för Region Hallands räkning tagit fram ett digitalt verktyg för att kartlägga och visualisera:

  • Europeiska regioner med smarta specialiseringar som matchar Region Hallands smarta specialiseringar.
  • Relevanta forsknings- och innovationsaktörer som verkar inom de smarta specialiseringarna i andra europeiska länder.
  • Relevanta forsknings- och innovationsprogram, inklusive specifika kluster inom EU:s forsknings- och innovationsprogram, som aktörerna kan söka medel från.

Verktyget kan med små medel anpassas till andra svenska regioner som i likhet med Halland vill undersöka möjliga samarbeten med innovationsaktörer i andra europeiska länder.

Oxford Research kan stötta din region

Oxford Research erbjuder svenska regioner kvalificerat stöd i att kartlägga och visualisera potentiella samarbetsregioner och -aktörer i andra europeiska länder till kommande utlysningar inom Regional Innovation Valleys, Interregional Innovation Investments och Horizon Europe, med flera europeiska forsknings- och innovationsprogram. Vi är specialister på smart specialisering och har under de senaste åren hjälpt Tillväxtverket och flera svenska regioner i arbetet med smart specialisering.

Tillväxtverket utlyser regelbundet medel som svenska regioner kan söka för att etablera samarbeten med andra europeiska regioner kopplat till de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen. För aktuella utlysningar – besök Tillväxtverkets hemsida.

Kontakta konsultchef Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din region eller organisation med europeiska forsknings- och innovationssamarbeten.