Oxford Research har på uppdrag av Region Uppsala gjort en utredning om möjligheterna och behoven av att rekrytera personal till yrken inom kollektivtrafiksystemet i Uppsala län. Utredningen visar att rekryteringsbehovet av buss- och lokförare i länet är stort och att det är en utmaning för arbetsgivare att behålla förare.

Oxford Research har baserat utredningen på en analys av statistik om åldersavgångar och matchningen på arbetsmarknaden för flera kollektivtrafikyrken. Vi har även intervjuat representanter för arbetsgivare, utbildningsanordnare, branschorganisationer och förare.

I utredningen konstaterar vi att det finns ett stort behov av buss- och lokförare i Uppsala län. Det stora behovet beror framför allt på att nästan 1 av 3 förare väntas gå i pension under de närmaste åren.

Utmaning att behålla anställda förare

Förutsättningarna för att ersätta pensionerade förare är relativt goda eftersom många vill utbilda sig till förare. Trafikbolagens utmaning som arbetsgivare är i stället att hitta personer med rätt profil för yrket, samt behålla befintliga förare, säger Angelica Åström, analytiker på Oxford Research som arbetat med utredningen.

– I den allmänna debatten talas det ofta om stora behov av att rekrytera förare inom kollektivtrafiken. Att det råder kompetensbrist förstärks men nyanseras också i vår utredning. Vi har till exempel kunnat se att problemet inte enbart är att hitta ny kompetens, utan att behålla den. Scheman och anställningsvillkor skapar svårigheter bland både bussförare och lokförare. Samtidigt har vi kunnat se att dialog, inkluderande organisationskultur och ett gott ledarskap främjar en god arbetsmiljö, vilket i sin tur ökar förutsättningarna att behålla personal.

Oxford Research har även tittat närmare på nio andra yrken som är viktiga för att kollektivtrafiken ska fungera effektivt och säkert, bland annat buss- och tågmekaniker, signaltekniker och spårsvetsare. Utredningen visar att 1 av 10 som arbetar inom något av de nio yrkena kommer att gå i pension de närmsta åren.

Rekommendation: marknadsför bristyrken

Även om förväntade åldersavgångar inom dessa yrkeskategorier är lägre än för exempelvis bussförare kan det vara desto svårare för arbetsgivare att rekrytera ny personal, enligt Angelica Åström. Anledningen är bristen på utbildningar som äger rum i Uppsala län eller närliggande län.

– De flesta yrkeshögskoleutbildningar till dessa yrken ligger på andra orter, så som Ängelholm, Göteborg, Eskilstuna och Luleå. Det är ett problem för kompetensförsörjningen inom dessa yrken i Uppsala län, då flyttbenägenheten ofta är låg bland personer som yrkesutbildar sig senare i livet.

För att förbättra arbetsgivares förutsättningar att rekrytera anställda till kollektivtrafikyrken ger Oxford Research fem rekommendationer till Region Uppsala. Bland annat föreslår vi att regionen tillsammans med arbetsgivare samt utbildningsanordnare marknadsför bristyrken inom kollektivtrafiksystemet, samt verkar för att kritiska utbildningar startar i närområdet. Vi rekommenderar även att utreda möjligheten att i upphandling av kollektivtrafiktjänster ställa krav som främjar kompetensförsörjning i branschen.