Medarbetare

Rune Stiberg-Jamt

CEO

+47 902 71 250

rune.stiberg-jamt@oxford.no
Rune Stiberg-Jamt er administrerende direktør i Oxford Research. Stiberg-Jamt har omfattende ledererfaring både som tidligere leder av næringsutvalget i Knutepunkt Sørlandet og som adm.dir i Norsk Interaktiv AS. Han har i tillegg arbeidet med FoU-arbeid i en årrekke, først ved den regionale stiftelsen Agderforskning og deretter Oxford Research, hvor han har vært mangeårig assisterende direktør. Faglig har Stiberg-Jamt hovedsakelig konsentrert seg om prosjekter innen regional utvikling, innovasjon og utdanningsorienterte prosjekter. Med sine analytiske og strategiske evner samt stort fokus på kommunikasjon bidrar Stiberg-Jamt til at prosjekter gjennomføres i henhold til prosjektets rammer og oppdragsgivers fulle tilfredshet.