Medarbetare

Maja von Beckerath

Praktikant

maja.von.beckerath@oxfordresearch.se
Maja är praktikant på Oxford Research under höstterminen 2020 som en del i hennes masterutbildning i hållbar utveckling vid Uppsala universitet. Majas akademiska bakgrund är inom nationalekonomi, internationella relationer och hållbar utveckling. Under studietiden, samt i tidigare åtaganden, har Maja fokuserat på hållbar utveckling inom den socioekonomiska sektorn, ungdomars inkludering på den internationella scenen, medie- och statlig transparens, FN:s globala mål samt social och ekonomisk jämlikhet. Hon har erfarenhet av kvantitativ och tvärvetenskaplig metodik.