Medarbetare

Klaramaria Pollak

Analytiker

klaramaria.pollak@oxfordresearch.se
Klaramaria är analytiker på Oxford Research. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet, där hon också studerade genusvetenskap och internationella relationer. Hennes främsta metodologiska färdigheter är kvalitativ innehållsanalys och intervju- och fokusgruppsstudier. På Oxford Research arbetar Klaramaria med regional utveckling, jämställdhet och internationella studier. Hon är verksam både på den svenska och europeiska marknaden.