Medarbetare

Ylva Grauers Berggren

VD

+46 (0) 702 96 54 49

ylva.grauers@oxfordresearch.se
Ylva Grauers Berggren är VD på Oxford Research i Sverige. Med över 20 års professionell erfarenhet som chef och konsult har Ylva gedigen erfarenhet av att leda komplexa utvärderingar, både på europeisk och på nationell nivå, inklusive ett övergripande ansvar för leverans, kvalitetskontroll och riskhantering. Ylva har solida kunskaper i utvärderingsteori och olika utvärderingsmetoder, både ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. Hon har erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och att leda projekt hela vägen från planeringsstadium till utförande och utformande av konkreta rekommendationer. Ylva har en masterexamen i Management från Stockholms universitet och talar utöver svenska även flytande engelska och spanska.