Oxford Research har tilldelats två parallellt löpande projekt av regionerna i Östra- och Norra Mellansverige samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Projekten består i att kartlägga aktörer med befintliga förmågor inom additiv tillverkning och 3D-printing (AM/3D) för en gemensam satsning inom AM/3D i Mellansverige.

Framväxten av additiv tillverkning och 3D-printing (AM/3D) har i flera sammanhang beskrivits som början på en ny industriell revolution. Efter att länge ha setts som en teknik för prototyp-framtagning och hobbybruk är AM/3D i flera länder i framför allt Västereuropa och USA på väg att tas i storskaligt bruk inom industriproduktionen.

Den snabba utvecklingen inom området understryker behovet för aktörer över hela värdekedjan – från leverantörer av material och teknisk utrustning till tillverkare och stödaktörer – att samlas kring en lämplig utformning av det industriella ekosystemet.

Oxford Research har tilldelats två parallellt löpande projekt av regionerna i Östra- och Norra Mellansverige samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Projekten består i att kartlägga aktörer med befintliga förmågor inom additiv tillverkning och 3D-printing (AM/3D). Underlaget ska dels ligga till grund för regionerna i dialogen med nationella intressen inom innovations- och forskningsfinansiering samt för den inter-regionala samverkan, dels för en gemensam satsning inom AM/3D i Mellansverige.

Genomförandet består av intervjustudier med utvecklingsaktörer, kluster, näringslivsaktörer, teknikparker samt nationella experter på området AM/3D. Intervjustudierna kompletteras med dokumentstudier av regionala dokument och strategier samt tidigare studier och rapporter om AM/3D i Sverige.

Uppdraget kommuniceras genom en skriftlig rapport och en workshop med uppdragsgivarna.