Uppdragsgivare: CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training

Äldre får inte samma möjligheter att utvecklas på sin arbetsplats som andra medarbetare. Istället diskrimineras de ofta och erbjuds inte vidareutbildning av sina arbetsgivare och tappar därför anställningsbarhet jämfört med andra åldersgrupper. Det gör deras position på arbetsmarknaden svårare.

Cedefop som har EU:s uppdrag att forska kring och stimulera yrkesutbildning och träning på arbetsplatsen vill nu undersöka vilka insatser som görs runt om i Europa för att motverka den negativa utvecklingen för äldre i arbetslivet.

Oxford Research ingår i ett konsortium tillsammans med Nederländska Panteia, Österrikiska Austrian Institute for SME Research, Spanska Ikei Research & Consultancy samt SEOR vid Universitetet i Rotterdam. Tillsammans ska vi utföra fallstudier och litteraturstudier i 15 länder för att hitta olika sätt att stimulera äldres lärande och anställningsbarhet runt om i Europa