På uppdrag av Nordiska Ministerrådets arbetsmarknadsutskott utför Oxford Research en kartläggning av arbetsmarknadsutbildningar i de nordiska länderna med syfte att undersöka hur de bedrivs, vilka som deltar och vilka resultaten är.

Oxford Research ska kartlägga arbetsmarknadsutbildningar i de nordiska länderna på uppdrag av Nordiska Ministerrådets arbetsmarknadsutskott. Uppdraget syftar till att ge information och utbyta erfarenheter om hur de fem nordiska länderna arbetar med arbetsmarknadsutbildningar. Kartläggningen är ett verktyg för Nordiska Ministerrådet att uppnå delmålet om att bidra till ett ökat arbetskraftsutbud, sysselsättning och reducera den strukturella arbetslösheten bland kvinnor och män. Oxford Research utför kartläggningen med hjälp av ett konsultteam bestående av experter på de nordiska länderna och de autonoma regionerna. I projektet kommer professor Eskil Wadensjö, Institutet för Social Forskning (SOFI), att ansvara för kvalitetskontroll av den tvärnordiska datainsamlingen.