Internationellt uppdrag för Cedefop

Oxford Research är del i ett internationellt konsortium som leds av italienska Fondazione Brodolini (FGB), som ska genomföra ett uppdrag för Cedefop, EU:s myndighet för yrkesutbildning.

Uppdraget handlar om att stödja Cedefop att göra en översyn av processer för att analysera kompetensförsörjningsbehov och matchningsaktiviteter. En metod ska tas fram med ett analytiskt ramverk för en översyn av infrastrukturen/processer för kompetensförsörjningsarbetet i länderna som täcks. Syftet är att ge info om landsspecifika utmaningar, flaskhalsar och lösningar som kan stärka processerna.

För mer information, kontakta gärna Caroline Romanov, caroline.romanov@oxfordresearch.se