Svenska Institutet har gett Oxford Research i uppdrag att analysera vilken potential som finns för ökad handel, fler investeringar och bredare relationer med ett stort antal länder.

Dataunderlaget kommer i huvudsak att bestå i semistrukturerade intervjuer med relevanta aktörer.

Analysen av intervjuerna är uppdelad i två delar:

  • Den första delen omfattar de länder som för närvarande är Sveriges viktigaste handelspartners – Norge, Finland, Danmark, Tyskland, USA, Storbritannien och Frankrike. Fokus för analysen ligger på hur nuvarande ekonomiska relationer kan bevaras och stärkas.
  • Den andra delen omfattar länder som är mottagare av bistånd från Sverige, och där potential finns att utveckla relationen till andra typer av samarbeten. Dessa länder är Bangladesh, Kenya, Tanzania, Etiopien, Kambodja, Rwanda och Vietnam.

Analysen ska presenteras i januari 2021 för en bred grupp av aktörer som arbetar med investeringar och handelsfrämjande.