Oxford Research Sverige leder internationellt konsortium i uppdrag för Europeiska Arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA.

I juni fick ett konsortium bestående av Oxford Research Sverige, Oxford Research Danmark, Panteia, Ikei och VHP ett uppdrag av Europeiska Arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA). Konsortiet, som i detta uppdrag leds av Oxford Research Sverige, ska genomföra en förstudie av OSHwiki, EU-OSHA:s flerspråkiga gemensamma webplattform.

I OSHwiki kan användare skapa och dela kunskap om arbetsmiljö och -säkerhet, och nätverka. Målet är att erbjuda en tillgänglig och pålitlig källa till information, som löpande kan uppdateras och översättas av OSHwiki-communityn. Tanken är att plattformen ska fungera som ett stöd för regeringar, beslutsfattare, arbetsgivarorganisationer och fackföreningar inom alla aspekter av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

För mer information, kontakta gärna Ylva Grauers, ylva.grauers@oxfordresearch.se