Innovation är ett positivt laddat begrepp. Det är också nära sammanlänkat med begrepp som attraktivitet och attraktiva regioner. En utmaningar att på ett relevant och någorlunda heltäckande sätt fånga alla aspekter kring att mäta innovationer i landets regioner. Är det bara mängden patent och liknande immateriella rättigheter vi talar om? Oxford Research VD Ylva Grauers Berggren presenterar tillsammans med professorerna Joakim Wincent, Håkan Ylinenpää och Sergey Anokhin alternativa sätt att se på regional innovativitet och attraktivitet i rapporten Det Innovativa Sverige 2.