Oxford Research kartlägger arbetet med ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

Oxford Research har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län att sammanställa en nulägesrapport avseende arbetet med ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen. Länsstyrelsen i Stockholm har nyligen initierat ett nätverk som ska förhindra att ensamkommande asylsökande barn försvinner, där bland andra Migrationsverket, Kommunförbundet Stockholms Län, Polisen, Rädda Barnen, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Sigtuna kommun ingår. Oxford Researchs analys ska ligga till grund för nätverkets fortsatta arbete med att ta fram en samverkansmodell och en gemensam regional strategi för arbetet med att motverka att barn försvinner.

Enligt Migrationsverket försvinner årligen ca 300 ensamkommande asylsökande barn i Sverige. FN:s barnrättskommitté kritiserade Sverige för detta i februari 2015, och pekade särskilt på bristande åtgärder när ett försvinnande konstaterats. Ett barnrättsperspektiv kommer därför att genomsyra hela projektet.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsens hemsida. Migrationsverket har också publicerat en nyhet om projektet. För ytterligare information kontakta senioranalytiker Mats Kullander, mats.kullander@oxfordresearch.se