Oxford Research genomför en lärande utvärdering av projektet BASUN på uppdrag av Botkyrka kommun

BASUN är ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem. BASUN syftar till att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka kommun, som idag ligger över genomsnittet för regionen. Målgruppen för projektet är unga 15-24 år som står långt från arbetsmarknaden. Målsättningen är att sänka arbetslöshetsgraden för målgruppen och därigenom minska inomregionala skillnader. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden och pågår till hösten 2019.

Oxford Research har i uppdrag att genomföra en lärande utvärdering av projektet. För mer information, kontakta gärna Caroline Romanov, caroline.romanov@oxfordresearch.se, +46(0)72 732 89 18.