Nytt utvärderingsuppdrag av EU-projekt för att minska klimatpåverkan och skapa jobb

Oxford Research har fått i uppdrag att bedriva lärande utvärdering av projektet Biogas 2020 från hösten 2016 till sommaren 2018. Biogas 2020 är ett EU-projekt inom ramen för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS). Syftet är att satsa på förnybar energi för att minska klimatpåverkan och samtidigt skapa jobb och en grön tillväxt. Syftet är även att skapa synergier och samarbeten som utvecklar kunskaperna om biogas, och lägger grunden till en hållbar produktion och ökad efterfrågan. Projektet innebär att samla kunskapen om biogas under en gemensam, stark, samverkansplattform.

Syftet med utvärderingen är att under projektets löptid utvärdera, ge feedback samt fånga upp, dokumentera och återföra lärandet till projektet under projektets löptid och genom detta bidra till bättre måluppfyllelse.

För mer information, kontakta gärna Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se, +46(0)73 055 00 16