En strategi för hamnar i Blekinge skärgård

Oxford Research har fått i uppdrag av Blekingekommunerna Karlskrona, Ronneby och Karlshamn att driva projektet “Kartläggning – utveckling av hamnar inom Blekinge Arkipelag”. Projektets syfte är att ta fram en strategi för hur hamnar i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn kan förändras så att den primära fiskenäringen och övrigt näringsliv i samverkan kan utvecklas efter egna förutsättningar, där kontaktvägarna mellan företagen inom fiskenäringen och kommunerna tydliggörs samt där servicen till turister/besökare kan förbättras. Projektet ska också klargöra vilka behov och utvecklingsmöjligheter som finns hos företagen inom den primära fiskenäringen så att de kan bli en aktiv part i arbetet med att göra hamnarna attraktiva för turister/besökare. Projektet pågår fram till början av november 2011